<<< Oversigt over taler af Sai Baba på dansk 1953 - 2009

2009

GUDDOMMELIG TALE DEN 29. OKTOBER 2009
I landet Bharat, udgør tolerance og overbærenhed den virkelige skønhed.
Hvad er følelsen af nektar andet end følelsen for ens egen mor?

Hvor meget, I nogensinde end måtte lære, vil der fortsat være viden, der er grænseløs, og der er altid mere at lære.

Bharat er det helligste land - et land med Guddommelighed. Alle, der er født i dette hellige land Bharat har udført en masse fortjenstfulde gerninger i deres tidligere liv.

Hvad er formålet med dette liv som menneske? Menneskelivet har fået gaven til at tjene Guds Nåde. Den person, der modtager Guds Nåde i overflod, kan bibringe samfundet forandring.

Det moderne samfund er fyldt med angst og rastløshed. Uanset, hvor I er eller hvad I oplever, finder I kun elendighed.
 


Vi har oplevet flere naturkatastrofer for nylig. De ulykker, vi gennemgår, har intet med Gud at gøre. Det er på grund af menneskets egne fejltagelser og dets egne gøremål. Gud underviser kun i Dharma (Retfærdighed). Han ønsker aldrig, at I skal gå ad Adharma's vej (ukorrekt handlings vej).

Satyam Vada, Dharmam Chara (Sand Tale, Korrekt åndelig udvikling).

Vi kan ikke flygte fra refleksion, reaktion og genlyd. Derfor bør vi forstå, at Gud er En. Vi giver mange navne til den Ene og samme Gud. Alt er Et. Derfor er der kun En eksistens i hele verden.

Der er samme Bevidsthed i alle væsener. Ekam Sath, Bahuda Vipraha Bhavanti (Der eksisterer kun En, Den samme Ene er kendt og beskrevet på mange måder af de Vise).

Faktisk føler vi, at vi er elendige. Hvis I spørger jer selv, vil I forstå, at elendigheden er jeres egen fortjeneste. Den har intet med Gud at gøre. Tro derfor aldrig, at alt er tildelt af Gud. Alt kommer tilbage til os på grund af vores egen tankegang.

Det er kun Gud, der giver Lyksalighed til os alle, dette er ikke dualitet, det er æterisk og Guddommeligt.

Hvis vi stiller dybe spørgsmål til vores Vedanta, giver Gud os intet. Smerte eller glæde er vores egne forestillinger. Vi tager fejl, hvis vi tror, at en anden er ansvarlig for vores smerte eller fornøjelse.
 

                       

                        Help Ever, Hurt Never. Love All. Have faith in everyone
                         (Hjælp Altid, Skad aldrig, Elsk Alle, Hav Tillid til alle).Der findes intet menneske uden kærlighed. Selv dyr, fugle, dyr og insekter besidder kærlighed. Denne kærlighed opleves i selv de mindste skabninger. Vi bør være dybt overbevist om, at Gud er til stede i alle i form af Atma - Bevidsthed.

I hader ikke jer selv, I hader Gud, når I hader andre. Hvert eneste menneske er som et spejl. I spejlet, kan I finde et spejlbillede af jer selv. I mange spejle, ser I mange spejlbilleder af jer selv. Refleksion. Reaktion. Genlyd.

I anklager jer selv, skyder skylden på jer selv. Hav derfor en dyb tro på, at hvem I end støder på, så er de alle Guds former. Mennesket kan ikke forstå denne Sandhed. På vores vej er det er ikke korrekt at gøre grin med nogen eller at hade nogen. Kærlighed er den eneste kongelige sti, der fører jer tættere på Gud.
 

Derfor smeltede alle ædle sjæle sammen i Gud på grund af deres evige Kærlighed til Gud. Sakkubai blev ved med at gentage: "Ranga, Ranga, Ranga" (et af Vishnu's Navne). Alle gjorde grin med hende, og hendes mand forfulgte hende. Til sidst smeltede hun sammen i Gud. Hun sagde altid: "Jeg er ikke forskellig fra Ranga". I alle Bevidsthedens tre stadier, tænkte hun kun på Ranga.

En ateist i Tamil Nadu, plejede at tage et billede af Vinayaka (et af Ganeshas Navne) og slog Ham med hjemmesko. Karunanidhi plejede at nyde denne handling. Men Karunanidhi erklærer nu, at Sathya Sai er Gud. Det er meget sandsynligt, at vi begår fejl af uvidenhed. Så angrer vi. Men I er nødt til at bøde for jeres fejltagelser. Sand omvendelse soner vores synder.

Karunanidhi's søn, Stalin, tror på Gud. Han kommer til Puttaparthi og deler sine erfaringer med andre, når han rejser til Delhi.

Det er kun Gud, der taler, går og lytter til hver eneste aktivitet.

Vi bruger navn og form. Vi kan kalde det slange eller skorpion. Gud er i enhver skabning. Gud har givet forskellige væsener evner til at beskytte sig selv. Skorpionen stikker i selvforsvar og ikke med intention om at skade. I en tæt skov, skader løven kun, hvis den er såret. Reaktion, refleksion, genlyd.

Dårlige handlinger fører til dårlige resultater. Så gør det gode. Alt, hvad I står over for, er konsekvenserne af vores tankegang. Vores tanker skal være rene. Et menneske skal have menneskelige værdier. I dag bliver mennesker behandlet som hunde. Derfor ligger alle mangler og fejl hos mennesket. Reaktion, refleksion og genlyd.

Derfor er det absolut nødvendigt, at vi retter vores egne fejl og ikke søger efter fejl i andre.

Folk gjorde nar ad dem, der var involveret i redningen af ofrene for oversvømmelserne. På samme måde gjorde hele samfundet grin med Sakkubai, der blev ved at gentage navnet 'Krishna'. De fik dog lært en lektie af Krishna. Gud er et hav af Kærlighed. På grund af grov uretfærdighed og komplet uvidenhed, forstår vi ikke os selv og vi dadler Gud. Det gode eller dårlige, vi står over for, er en konsekvens af vores egen gøren og laden. Så vi må rette os selv indeni.

De kristne tror på 'I' ('jeg). Skær 'I' over, og det bliver til et kors. 'Jeg'et' skal dræbes. Når vi slipper af med dette ego, så kan vi realisere det Virkelige Selv. Mennesket i dag er vidende om alle aspekter af livet. Det erobrer rummet, parat til at tælle stjerner. Men det fejler i enkle ting. Kærlighed er understrømmen af alting.

Der findes forskellige former for slik, men sukkeret er et. Upanishad'erne siger, at hvem I end saluterer, når det frem til Gud. Gud er den Ene, der giver jer alt. Forstå jeres eget sind. Indse jeres egen fejltagelse.

Help Ever. Hurt Never. Det er et ægte menneske, som har moral og karakter, der kender denne grundlæggende Sandhed. Hvis I forstår dette, vil I ikke bevirke, at nogen kommer til at lide. Forstå Enhed i mangfoldighed. Gud er kun En - Atma - Bevidsthed, har intet navn eller form. Det er den Sjæl eller Bevidsthed, der gennemsyrer alle eksistenser. Der eksisterer adskillige lys, men strøm er en og samme.

Vi kan påtage os flere åndelige aktiviteter, men det hele vender tilbage til Enhed. Hvis I forstår Enheden, får I Fred og Lyksalighed. I er Atma - den Ene - den Evige. Gud er kun En - tro aldrig, at Han er mange. Når vi står over for vanskeligheder, synger vi mange Navne. Men når vi ikke har nogen problemer i livet, tænker vi ikke på Gud. Vi bør holde fast ved 'Soham'. Det navn, der gives til alle på fødselstidspunktet, er 'Soham'. Vi skal indfri vores liv, ved at arbejde for befrielse, når vi ved besked om det Guddommelige princip og Guddommelige natur.

Mange mennesker taler forskelligt om Swami. Det er deres fantasi. Bhagawan har overhovedet ingen fantasi. Al fantasi bør elimineres.

Politikerne ved ingenting. Hvis de kender Sandheden, vil nationen være et bedre sted. Følg ikke politik. Der er ingen sammenhæng imellem det, politikeren siger og hvad han gør.

Hvis nogen gør godt, så følg denne. Det er Baba's budskab til os alle i dag. Hele verden burde være lykkelig. Lad alle væsener være Lykkelige. I vil få denne Lyksalighed gennem Kærlighed. Vi siger "Peace, peace, peace (Fred, fred, fred)". Hvor er denne fred? Kun 'pieces (stykker)'. (Baba 'leger' med de engelske ord peace/piece. red.)

Bhagawan er glad og velsigner alle, der er samlet her.

Talen sluttede med sangen 'Bhajo, bhajo, Vithala' af de musikstuderende.
Sai Ram

 

<<< Oversigt over taler 2009     saibabaofindia.dk >>>
 

 
 

Kilde:  srisathyasai.in- sssbpt.org -  web-layout, design saibabaofindia.com - oversættelse saibabaofindia.dk  

 

<<